EN's besiktningstjänst får ett nytt och fint hem!

EN 2010 / Objektsregistret får ett nytt hem och döps i samma veva om till Bereko!

Sedan slutet på november 2023 finns Bereko tillgänglig på den nya adressen:
https://bereko.brandskyddsforeningen.se

Om du loggar in i Bereko för första gången så behöver ni skapa ett konto och även använda en autentiserings applikation som är gratis att använda och vi rekommenderar antingen Microsoft Authenticator eller Google Authenticator.

Beroende på vilken telefon ni har så finns dessa appar att hämta i det som heter App Store för iPhone och det som heter Play butiken om ni har en android telefon.

Ladda ner antigen Microsoft Authenticator eller Google Authenticator redan nu för ni behöver använda dem när ni kommer till inloggningen.

Vårt nya hem

Samtidigt som tjänsten för att hantera EN-besiktningar moderniseras, kommer även Bereko använda Brandskyddsföreningens gemensamma inloggningstjänst. Detta medför att flerfaktor-autentisering kommer bli ett krav för att upprätthålla en säker tjänst.

Mer information finns på https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/

Du skickas inom 60 sekunder till tjänsten på den nya adressen https://bereko.brandskyddsforeningen.se